top of page

afdruk

afdruk

Volgens § 5 TMG
Tatjana Eschweiler
Grubenstrasse 1
52080 Aken


E-mail: info@farbenreiter.shop
Internet adres:

www.gebisslose-z aeumung.com

www.farbenreiter.de

www.farbenreiter.shop

Btw-identificatienummer volgens §27 een wet op de omzetbelasting
DE322117403


Disclaimer van aansprakelijkheid

- Aansprakelijkheid voor inhoud
De inhoud van onze pagina's is met de grootste zorg samengesteld. We kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetgeving in overeenstemming met artikel 7, lid 1 van de Duitse telemediawet. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen om het gebruik van informatie te verwijderen of te blokkeren in overeenstemming met algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is alleen mogelijk vanaf het moment dat we kennis nemen van een specifieke juridische overtreding. Zodra we ons bewust worden van dergelijke juridische overtredingen, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

-Auteursrechten
De inhoud en werken op deze pagina's gemaakt of gebruikt door de websitebeheerder zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Het dupliceren, verwerken, verspreiden en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de toestemming van de respectievelijke auteur of maker. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan ​​voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name inhoud van derden wordt als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks een inbreuk op het auteursrecht opmerken, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Zodra we kennis nemen van juridische overtredingen, zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

Algemene voorwaarden van het bedrijf Farbenreiter
§1 Geldigheid ten opzichte van ondernemers en definitie van termen
(1) De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen tussen ons en een consument in de versie die geldig was op het moment van de bestelling.

Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel, noch als zelfstandige zijn (§ 13 BGB).

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

§2 Sluiting van een contract, opslag van de contracttekst
(1) Voor bestellingen via onze internetwinkel http://gebisslos-turnier.wixsite.com/home of www.farbenreiter.shop of www.gebisslose-zaeumung.com gelden de volgende bepalingen over het sluiten van een contract.

(2) Als het contract is gesloten, wordt het contract meegeleverd

Kleur ruiter
Tatjana Eschweiler
Grubenstrasse 1
D-52080 Aken.

(3) De presentatie van de goederen in onze onlineshop vormt geen juridisch bindend contractaanbod van onze kant, maar is slechts een niet-bindende uitnodiging aan de consument om goederen te bestellen. Door de gewenste goederen te bestellen, doet de consument een bindend aanbod om een ​​koopovereenkomst te sluiten.
(4) Bij ontvangst van een bestelling in onze onlineshop gelden de volgende regels: De consument dient een bindend contractaanbod in door de bestelprocedure in onze onlineshop met succes te doorlopen.

De bestelling vindt plaats in de volgende stappen:

1) Selectie van de gewenste goederen
2) Bevestig door op de knop "Bestellen" te klikken
3) Het controleren van de informatie in de winkelwagen
4) Klik op de knop "Afrekenen"
5) Nog een controle of correctie van de respectieve ingevoerde gegevens.
6) Bindende verzending van de bestelling door op de knop "bestellen tegen betaling" of "kopen" te klikken

Voordat de bestelling bindend wordt ingediend, kan de consument terugkeren naar de website waarop de informatie van de klant is opgeslagen en invoerfouten corrigeren of corrigeren door op de knop "Terug" in de door hem gebruikte internetbrowser te klikken na controle van zijn gegevens. Sluit de internetbrowser en annuleer het bestelproces. We bevestigen de ontvangst van de bestelling onmiddellijk door middel van een automatisch gegenereerde e-mail ("orderbevestiging"). Hiermee accepteren wij uw bod.

(5) Opslag van de contracttekst bij bestellingen via onze online shop: we sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. U kunt de voorwaarden ook te allen tijde inzien op http://www.gebisslose-zaeumung.com. Om veiligheidsredenen zijn uw bestelgegevens niet langer toegankelijk via internet.

§3 prijzen, verzendkosten, betaling, vervaldatum
(1) De vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting en andere prijscomponenten. Eventuele verzendkosten worden toegevoegd.

(2) De consument heeft de mogelijkheid om vooraf of via PayPal te betalen.

(3) Indien de consument ervoor heeft gekozen om vooruit te betalen, verbindt hij zich ertoe de koopprijs onmiddellijk na het sluiten van het contract te betalen. Bij waarschuwingen kunnen kosten in rekening worden gebracht.

§4 levering
(1) Tenzij we duidelijk anders hebben vermeld in de productbeschrijving, kunnen UITVERKOOPartikelen onmiddellijk worden verzonden. De levering van custom made of custom made producten vindt doorgaans binnen 10 werkdagen plaats . In geval van vooruitbetaling begint de leveringstermijn op de dag na de betalingsopdracht aan de bank die belast is met de overmaking en, voor alle andere betalingswijzen, op de dag na het sluiten van het contract. Als de deadline op een zaterdag, zondag of feestdag valt op de plaats van levering, eindigt de deadline op de eerstvolgende werkdag.

(2) Het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde verslechtering van het verkochte artikel gaat pas over op de koper als het artikel aan de koper is overhandigd, zelfs in het geval van verkoop per post.

§5 eigendomsvoorbehoud
Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat de koopprijs volledig is betaald.


§6 contracttaal
Als contracttaal zal exclusief Duits beschikbaar zijn.


Status van de AV maart 2018

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

restitutiebeleid
Er is GEEN retourrecht voor op maat gemaakte of op maat gemaakte producten, dat zijn bijna alle producten! Alle informatie over de producten zoals afmetingen en materiaal is vooraf in de winkel te zien. U selecteert een individueel product dat op u is afgestemd, dat pas na de bestelling en betaling voor u wordt gemaakt.

Als u een reeds afgewerkt product koopt (bijv. Uit de UITVERKOOP), dan kan het volgens §355 BGB tot 30 dagen geretourneerd worden. Dit geldt alleen voor ongebruikte, onbeschadigde en schone artikelen! De retourzending is voor rekening van de koper en dient verzekerd te zijn.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren. De opzegtermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag dat het contract tot stand is gekomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen
Kleur ruiter
Tatjana Eschweiler
Grubenstrasse 1
D-52080 Aken
E-mail gebisslos-turnier@outlook.de
door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief verzonden per post, fax of e-mail) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor een modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van het uitoefenen van uw recht op annulering verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

Gevolgen van annulering
Als u zich uit dit contract terugtrekt, hebben we u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gebracht van uw annulering van dit contract, worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

Indien de dienst (maatwerk, maatwerk) werd aangevangen tijdens de herroepingstermijn, dient u ons een redelijk bedrag te betalen dat overeenstemt met het deel van de diensten reeds geleverd tot het moment waarop u ons op de hoogte bracht van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot dit contract Vergeleken met de totale omvang van de diensten die in het contract worden geleverd.


Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten op afstand
- voor de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens klantspecificaties of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften of die door hun aard niet geschikt zijn om te worden teruggezonden of die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden.

Einde herroeping

Het is een feit dat u zich geen zorgen hoeft te maken.

Gegevensbescherming

reikwijdte
Deze gegevensbeschermingsverklaring is bedoeld om de gebruikers van deze website te informeren over het type, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens door de websitebeheerder Tatjana Eschweiler in overeenstemming met de federale wet op gegevensbescherming en de telemediawet. De websitebeheerder neemt uw gegevensbescherming zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.
Houd er rekening mee dat gegevensoverdracht via internet over het algemeen onderhevig kan zijn aan beveiligingslacunes. Volledige bescherming tegen onbevoegde toegang is niet mogelijk.

Toegangsgegevens
De exploitant van de website of provider van de site verzamelt gegevens over de toegang tot de site en slaat deze op als "serverlogbestanden". Op deze manier worden de volgende gegevens gelogd:
• Website bezocht
• Tijd op het moment van toegang
• Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
• Bron / referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
• Gebruikte browser
• Gebruikt besturingssysteem
• gebruikt IP-adres
De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor statistische evaluaties en om de website te verbeteren. De websitebeheerder behoudt zich echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

Cookies
Deze site maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Uw browser heeft toegang tot deze bestanden. Het gebruik van cookies verhoogt het gebruiksgemak en de veiligheid van deze website.
Gangbare browsers bieden de instellingsoptie om cookies niet toe te staan. Opmerking: er is geen garantie dat u zonder beperkingen toegang zult hebben tot alle functies van deze website als u de juiste instellingen maakt.

Omgaan met persoonlijke gegevens
De exploitant van de website verzamelt, gebruikt en draagt ​​uw persoonlijke gegevens alleen over als dit wettelijk is toegestaan ​​of als u toestemming geeft voor het verzamelen van de gegevens.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die worden gebruikt om uw persoon te identificeren en die naar u kunnen worden herleid - bijvoorbeeld uw naam, uw e-mailadres en telefoonnummer.

Omgaan met contactgegevens
Als u via de aangeboden contactmogelijkheden contact opneemt met de websitebeheerder, worden uw gegevens opgeslagen zodat deze kunnen worden gebruikt om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden.
Omgaan met opmerkingen en bijdragen
Als u een bericht of opmerking achterlaat op deze website, wordt uw IP-adres opgeslagen. Dit is voor de veiligheid van de websitebeheerder: Als uw tekst in strijd is met de wet, wil hij uw identiteit kunnen achterhalen.

Abonnementen
Je hebt de mogelijkheid om je te abonneren op zowel de hele website als op vervolgreacties op je bericht. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw e-mailadres. Afgezien hiervan worden geen verdere gegevens verzameld. De opgeslagen gegevens worden niet aan derden doorgegeven. U kunt een abonnement op elk moment opzeggen.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de "Google Analytics" -dienst aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS) om het websitegebruik door gebruikers te analyseren. De dienst maakt gebruik van "cookies" - tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. De informatie die door de cookies wordt verzameld, wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.
Op deze website wordt IP-anonimisering gebruikt. Het IP-adres van de gebruiker wordt afgekort binnen de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte. Deze verkorting elimineert de persoonlijke verwijzing naar uw IP-adres. Als onderdeel van de contractgegevensovereenkomst, die de websitebeheerder heeft gesloten met Google Inc., gebruikt Google Inc. de verzamelde informatie om een ​​evaluatie van het websitegebruik en de websiteactiviteit samen te stellen en diensten te verlenen die verband houden met internetgebruik.
U heeft de mogelijkheid om de opslag van cookies op uw apparaat te voorkomen door de juiste instellingen in uw browser te maken. Er is geen garantie dat u zonder beperkingen toegang zult hebben tot alle functies van deze website als uw browser geen cookies toestaat.
U kunt ook een browserplug-in gebruiken om te voorkomen dat de informatie die door cookies wordt verzameld (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar Google Inc. en wordt gebruikt door Google Inc. De volgende link brengt u naar de bijbehorende plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Als alternatief kunt u door op deze link te klikken (BELANGRIJK! Voeg een opt-out-link in) toe om te voorkomen dat Google Analytics gegevens over u verzamelt op deze website. Door op de bovenstaande link te klikken, downloadt u een "opt-out-cookie". Uw browser moet daarom in het algemeen de opslag van cookies toestaan. Als u uw cookies regelmatig verwijdert, moet u elke keer dat u deze website bezoekt op de link klikken.
U kunt hier meer informatie vinden over datagebruik door Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Gebruik van plug-ins voor sociale media
Deze website maakt gebruik van sociale plug-ins van Facebook, die worden beheerd door Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS). De integratie is te herkennen aan het Facebook-logo of aan de termen "Vind ik leuk", "Vind ik leuk", "Delen" in de kleuren van Facebook (blauw en wit). U vindt informatie over alle Facebook-plug-ins in de volgende link: https://developers.facebook.com/docs/plugins/
De plug-in zorgt voor een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-servers. De exploitant van de website heeft geen enkele invloed op de aard en omvang van de gegevens die de plug-in naar de server van Facebook Inc. verzendt. Informatie hierover vindt u hier: https://www.facebook.com/help/186325668085084
De plug-in informeert Facebook Inc. dat uw gebruiker deze website heeft bezocht. Het is mogelijk dat uw IP-adres wordt opgeslagen. Als u tijdens uw bezoek aan deze website bent ingelogd op uw Facebook-account, wordt de genoemde informatie hieraan gekoppeld.
Als u de functies van de plug-in gebruikt - bijvoorbeeld door een bericht te delen of "liken" - wordt de bijbehorende informatie ook naar Facebook Inc.
Wilt u de Facebook voorkomen. Inc. koppelt deze gegevens aan uw Facebook-account. Log uit bij Facebook voordat u deze website bezoekt.
Deze website maakt ook gebruik van de "+1" -knop van Google Plus. Deze wordt beheerd door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS). Als u een pagina bezoekt die de "+1" -knop bevat, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Google-servers. De websitebeheerder heeft dus geen enkele invloed op de aard en omvang van de gegevens die de plug-in naar de servers van Google Inc. verzendt. Als u op de "+1" -knop klikt terwijl u bent aangemeld bij Google+, deelt u de inhoud van de pagina op uw openbare profiel.
Volgens Google Inc. worden persoonlijke gegevens alleen verzameld als u op de knop klikt. Het IP-adres wordt onder andere ook opgeslagen voor ingelogde Google-gebruikers. Als u wilt voorkomen dat Google Inc. deze gegevens opslaat en aan uw account koppelt, log dan uit voordat u deze website bezoekt.
Informatie over de "+1" -knop vindt u hier: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.
Deze website maakt ook gebruik van Twitter-knoppen. Deze worden beheerd door Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS). Als u een pagina bezoekt die een dergelijke knop bevat, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Twitter-servers. De websitebeheerder heeft dus geen enkele invloed op de aard en omvang van de gegevens die de plug-in naar de server van Twitter Inc. verzendt.
Volgens Twitter Inc. wordt alleen uw IP-adres verzameld en opgeslagen.
Informatie over de omgang met persoonsgegevens door Twitter Inc. vindt u hier: https://twitter.com/privacy?lang=de

Nieuwsbrief abonnement
De websitebeheerder biedt u een nieuwsbrief aan waarin hij u informeert over actuele gebeurtenissen en aanbiedingen. Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief, moet u een geldig e-mailadres opgeven.
Gebruikersrechten: informatie, correctie en verwijdering
Als gebruiker krijgt u op uw verzoek gratis informatie over welke persoonsgegevens over u zijn opgeslagen. Als uw verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens op te slaan (bijvoorbeeld gegevensbewaring), heeft u het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren en om uw persoonlijke gegevens te laten blokkeren of verwijderen.

bottom of page